Compliance Forum

Välkommen till Compliance Forum, en ideell, opolitisk och nationell yrkesorganisation för Compliance Officers i främst finansiella företag.

Compliance Forum har funnits sedan 2009 då ett informellt kontaktnät skapades för Compliance Officers som ville träffas regelbundet och diskutera sina vardagliga utmaningar i rollen som Compliance. Intresset av att nätverka och att utbyta erfarenheter med andra Compliance Officers visade sig vara stort.

Föreningen har idag drygt 250 medlemmar, de flesta från Stockholm, men även andra delar av landet finns representerade. Medlemmarna kommer från alla typer av finansiella företag - försäkringsbolag, kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, betalningsinstitut, marknadsplatser samt börser. Föreningen har även medlemmar som är Compliance Officers i icke-finansiella företag och hos myndigheter. Grundtanken inom Compliance Forum är att rollen som Compliance Officer är densamma i de olika instituten, även om de specifika regelverken som styr verksamheterna är olika. Föreningen behandlar därför frågor som är gemensamma för Compliance Officers oavsett var man arbetar.

Compliance Forums verksamhet drivs av medlemmarna för medlemmarna. Verksamheten håller hög standard tack vara medlemmarnas bidrag med förslag på ämnen, presentationer och inlägg i diskussionen. Agendan sätts utifrån medlemmarnas önskemål och är därför alltid högaktuell.

Syftet och ändamålet med Compliance Forum är enligt föreningens stadgar att

  • ge medlemmarna möjlighet att knyta kontakt med andra Compliance Officers,
  • definiera och utveckla rollen som Compliance Officer i Sverige, samt 
  • bredda och vidareutveckla kompetens inom Compliance.

Som medlem i Compliance Forum får man delta i föreningens verksamhet som består av regelbundna medlemsmöten, workshops och kurser i aktuella ämnen. Därutöver ordnas även mingeltillfällen som är en utmärkt plattform för att knyta kontakt med andra Compliance Officers. Programmet för innevarande termin finns under Aktuellt.

Compliance Forum håller även kurser inom Compliance Akademien. En Grundkurs i Compliance har hållits två gånger per år sedan 2009. Sedan år 2013 ges varje år även en påbyggnadskurs med praktisk inriktning. Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna att delta i utbildningen. Mer information om utbildningen finns under länken Compliance Akademien.

Sedan år 2014 administrerar Compliance Forum även ett Mentorprogram.

Föreningens verksamhet bedrivs utan vinstsyfte och alla avgifter beslutas utifrån en självkostnadsprincip. Det finns inga ägarintressen i Compliance Forum, alla intäkter används i verksamheten. Medlemsmöten, mingeltillfällen och årsmötet ingår i medlemsavgiften, medan en avgift tas ut för workshops och kurser.