Utreda och hantera misstänkt insiderhandel 2024

Välkommen till ett medlemsmöte om utredningar av insiderhandel och marknadsmanipulationer med Peter Hallström, Senior Finansinspektör på Finansinspektionen.

Peter kommer ge vägledning kring utredning och hantering av misstänkt insiderhandel samt guida vilket underlag FI vill se i anmälningar från instituten. 

Det kommer även presenteras en lägesbild av marknaden just nu, de trender och utmaningar FI ser samt diskutera och ge vägledning om hur marknadens aktörer och FI kan samarbeta för att minska marknadsmissbruk.

Peter Hallström, 
Senior Finansinspektör på Finansinspektionen
Peter Hallström,
Senior Finansinspektör på Finansinspektionen

Datum: 7 maj
Tid: Kl. 08.30 – 10.00
Plats: Online via Teams

Observera att seminariet endast är för medlemmar i Compliance Forum. Har du frågor kring ditt medlemskap eller önskar bli medlem så är du välkommen att höra av dig till ts@complianceforum.se