Kursstart: Certifierad Compliance Officer

En välfungerande och proaktiv compliancefunktion är viktigare än någonsin. När riskerna för regelbrott, penningtvätt och korruption blir allt mer uppenbara har regelefterlevnad hamnat i fokus.

Compliance Forum erbjuder tillsammans med Företagsuniversitetet en utbildning där du som arbetar som Compliance Officer har möjlighet att uppdatera, bygga på och kvalitetssäkra dina kunskaper.

I höst är det dags för en ny kurs med start den 23 september.

Kursen kommer genomföras i Företagsuniversitets nya lokaler på Vasagatan 28 i Stockholm. Här kan du läsa mer om innehållet och boka din plats!

Är du medlem i Compliance Forum får du 15% rabatt på kursavgiften.

KURSINFORMATION
Längd: 7 dagar
Datum:
23-24 september
21-22 oktober
18-19 november
12 december