FI:s prioriterade områden under 2024

Välkommen till ett medlemsmöte där vi får besök av Konsumenternas Bank- och finansbyrå.
Deras presentation kommer att behandla några av FI:s prioriterade områden under 2024 och särskilt fokusera på risken att konsumenter hamnar i finansiellt utanförskap och svårigheter för vissa att få tillgång till betalkonto eller att de nekas tillgång till olika grundläggande betaltjänster, tex. i relation till AML-regelverken. Vidare kommer de att belysa konsumentens perspektiv vid bedrägerier och hur det slår mot den finansiella inkluderingen.

Föreläsare vid mötet är Fredrik Nordquist och Patrick Rydén från Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Fredrik har mer än 20 års erfarenhet av konsumenträttsliga frågor från bl.a. Konsumentverket samt Konsumenternas Bank- och finansbyrå och har deltagit som expert i 2015 års betaltjänstutredning. Patrick kommer närmast från en tjänst som ansvarig för konsumentskyddsrisker vid Group Compliance på Swedbank.

Talare;

Datum: 13 maj
Tid: Kl. 08.30 – 10.00
Plats: Online via Teams

Observera att seminariet endast är för medlemmar i Compliance Forum. Har du frågor kring ditt medlemskap eller önskar bli medlem så är du välkommen att höra av dig till ts@complianceforum.se