Compliance Forum har funnits sedan 2009 då ett informellt kontaktnät skapades för Compliance Officers som ville träffas regelbundet och diskutera sina vardagliga utmaningar i rollen som Compliance. Intresset av att nätverka och att utbyta erfarenheter med andra Compliance Officers visade sig vara stort.

Under hösten 2009 formaliserades verksamheten – en ideell förening bildades med personligt medlemskap för i första hand Compliance Officers i finansiella företag. Idag kommer föreningens ca 300 medlemmar även från icke finansiella företag samt från myndigheter – verksamheter som alla är beroende av marknadens och omgivningens förtroende. Grundtanken inom Compliance Forum är att rollen som Compliance Officer är densamma i de olika verksamheterna, även om de specifika regelverken som styr verksamheterna är olika. Föreningen behandlar därför frågor som är gemensamma för Compliance Officers oavsett var man arbetar.

Idén att skapa ett nätverk för Compliance Officers uppstod när Christina Strandman Ullrich, dåvarande Group Compliance Officer på SEB, och Lina Williamsson, dåvarande advokat på DLA Nordic, fastnade i en praktisk diskussion om Compliance och insåg att diskussionsämnena är outtömliga och på den vägen är det…

Idag håller Christina och Lina håller i föreningens verksamhet och utför det operativa arbetet för föreningen.

Styrelsen

Sedan årsmötet mars 2020 består styrelsen av följande styrelseledamöter:

Christina Strandman
Ullrich

Ordförande
csu@complianceforum.se
Mobil: +46 76 1106 114

Lina Williamsson

Vice ordförande
lw@complianceforum.se
Mobil: +46 708 33 89 79

Anna Carlberg

Styrelseledamot
Anna.carlberg@loomis.com
Mobil: +46 72 401 17 89

Fredrik Styrlander

Styrelseledamot
fredrik.styrlander@mangold.se
Mobil: +46 76 677 0503

Helene Holm

Styrelseledamot
helene.holm@nextlaw.se
Mobil: +70 389 63 63

Rickard Lindgren

Styrelseledamot
Rickard.Lindgren@dnb.se
Mobil: +46 73 362 47 75

Susanna Ireby

Styrelseledamot
Susanna.ireby@trygghansa.se
Mobil: +46 70 168 2110

Administration

Föreningens praktiska arbete utförs sedan 2019 av Therese Sundelin

Therese Sundelin