Compliance Forum har funnits sedan 2009 då ett informellt kontaktnät skapades för Compliance Officers som ville träffas regelbundet och diskutera vardagliga utmaningar i sin Complianceroll. Intresset av att nätverka och att utbyta erfarenheter med andra Compliance Officers visade sig vara stort.

Under hösten 2009 formaliserades verksamheten – en ideell förening bildades med personligt medlemskap för i första hand Compliance Officers i finansiella företag. Idag kommer föreningens ca 300 medlemmar även från icke finansiella företag samt från myndigheter – verksamheter som alla är beroende av ett gott rykte och marknadens och omgivningens förtroende. Grundtanken inom Compliance Forum är att rollen som Compliance Officer är densamma i de olika verksamheterna, även om de specifika regelverken som styr verksamheterna är olika. Föreningen behandlar därför frågor som är gemensamma för Compliance Officers oavsett var man arbetar.

 

Styrelsen

Sedan årsmötet mars 2024 består styrelsen av följande styrelseledamöter:

Natali Engstam Phalén

Ordförande
nep@complianceforum.se
Mobil: +46 70 254 34 75

Anna Carlberg

Styrelseledamot
Anna.carlberg@loomis.com
Mobil: +46 72 401 17 89

Anna Wilbe

Styrelseledamot
anna.wilbe@nasdaq.com

Fredrik Styrlander

Styrelseledamot
fredrik.styrlander@mangold.se
Mobil: +46 76 677 0503

Mathilda Bergqvist

Styrelseledamot
mathilda.bergquist@atg.se
Mobil: +46 70 527 2173

 

Ingrid Harbo

Styrelseledamot
ingrideharbo@gmail.com

Rickard Lindgren

Styrelseledamot
Rickard.Lindgren@dnb.se
Mobil: +46 73 362 47 75

Susanna Ireby

Styrelseledamot
Susanna.ireby@trygghansa.se
Mobil: +46 70 168 2110

Administration

Föreningens praktiska arbete utförs sedan 2019 av Therese Sundelin

Therese Sundelin