Introduktion till Compliance

Kursen ”Introduktion till compliance” ger en övergripande introduktion i compliance, metod och praktiska tips. 

Syfte: Ge en grundläggande kunskapsbas kring:

  • Vad compliance i 1:a och 2:a linjen är och hur sådana roller och funktioner kan organiseras och arbeta,
  • Vad compliancerisk är samt hur man kan göra en compliance risk assessment,
  • Uppföljning, monitoriering och rapportering av compliancerisker,
  • En översiktlig orientering i de frågor och processer som compliance typiskt sett arbetar med i olika verksamheter (AML, anti-korruption, intressekonflikter, outsourcing, kundskydd, intern styrning och interna regelverk)
  • Praktiska tips på hur man lyckas i sitt compliancearbete.

Målgrupp: 

  • Personer som är nya i någon form av complianceroll eller som arbetar med compliance i ett vidare perspektiv idag och som önskar en allmän och övergripande introduktion till ämnet.
  • Styrelseledamöter som önskar en introduktion till compliance för att bättre förstå vilka krav som ställs och hur man som styrelse på bästa sätt drar nytta av en compliancefunktion.
  • Personer i första linjen som arbetar med governance och intern styrning eller personer i riskfunktionen som önskar en bredare förståelse av compliancefunktionens uppdrag.
  • De som önskar mer fördjupad utbildning i compliance hänvisar vi till certifieringsutbildningen hos företagsuniversitet som genomförs i samarbete med Compliance Forum.

Upplägg: 
Föresläsningsinslag blandas med reflektionsuppgifter och diskussion mellan deltagarna.

Pris: 
Medlemmar i Compliance Forum: 6 000 kr exkl. moms
Icke medlemmar: 9 000 exkl. moms

Fredrik Styrlander
Head of Compliance
Mangold Fondkommision

Susanna Ireby
Senior Compliance Officer
Trygg-Hansa

Information
Datum: 23 maj
Tid: 09.00 – 16.00. Registrering och kaffe från 08.30. (inkl. lunch)
Plats: Mangold Fondkommission kontor på Nybrogatan 55
Föreläsare och utbildare: Fredrik Styrlander, Mangold Fondkommission, Susanna Ireby, Trygg-Hansa