Medlemskap

Vi välkomnar nya medlemmar som vill bli del av ett av ett nätverk som tillsammans utvecklar branschen framåt. Som medlem får du delta i föreningens aktiviteter som består av medlemsmöten, seminarier, workshops och kurser. Vi behandlar aktuella frågor av gemensamt intresse. Du får också tillfälle att knyta kontakt med kollegor i andra institut.

Medlemmar betalar en årlig avgift för sitt medlemskap. Avgiften som löper per kalenderår består av en medlemsavgift om 500 kr och en serviceavgift om 1.600 kr + moms, totalt 2.500 kr per år.  

Att delta i medlemsmötena ingår i medlemsavgiften. För work-shops och kurser utgår en kursavgift. Medlemskap i Compliance Forum är individuellt och personligt och följer medlemmen även vid byte av arbetsgivare. Varje medlem ansvarar därför för att medlemsavgift och kursavgift betalas i rätt tid.

VI UPPLEVER JUST NU PROBLEM MED FORMULÄRET SÅ VÄNLIGEN MAILA IN TILL CSU@COMPLIANCEFORUM.SE FÖR ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

Ansökan om medlemskap