DORA regelverk 2024

DORA -Digital Operational Resilience Act – är det nya gemensamma EU regelverket för en effektiv övergripande hantering av digitala risker. Enligt regelverket krävs att företagen skall kunna säkerställa att de kan upprätthålla verksamheten och stå emot vid olika incidenter, cyberhot och IT problem.

Välkommen till ett medlemsmöte under temat ”DORA regelverk” med föredragshållaren Magnus Jacobson från Svenska Bankföreningen.

Magnus Jacobson är expert inom cybersäkerhet och senior rådgivare vid Svenska Bankföreningen, en branschorganisation som representerar affärsbankernas intressen i Sverige. Magnus fokuserar på styrning, riskhantering och kontroll inom bank- och finanssektorn och har arbetat som cybersäkerhetskonsult, IT-revisor och Riskexpert vid Finansinspektionen. Han har även deltagit i flera nationella och internationella forum och arbetsgrupper om cybersäkerhet, såsom Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Sveriges nationella cybersäkerhetscenter (NCSC-SE)

Datum: 21 februari
Tid: 8.30-10.00
Talare: Magnus Jacobson, Svenska Bankföreningen.
Plats: Online via Teams

Observera att seminariet endast är för medlemmar i Compliance Forum. Har du frågor kring ditt medlemskap eller önskar bli medlem så är du välkommen att höra av dig till ts@complianceforum.se