Mutor och korruption – ett problem för banksektorn? 2024

Välkommen till ett medlemsmöte där fokus kommer att ligga på att belysa korruptionsriskerna inom banksektorn, och hur dessa kan motverkas.

Föreläsare vid mötet är Natali Engstam Phalén, advokat vid Lindahl specialiserad på antikorruption och nytillträdd vice ordförande för Compliance Forum. Under mötet kommer banksektorns specifika korruptionsrisker att belysas genom konkreta exempel, tillsammans med en genomgång av vilka komponenter som ett robust antikorruptionsprogram bör innehålla.

Natali Engstam Phalén, advokat Lindahl

Datum: 1 februari
Tid: 8.30-10.00
Talare: Natali Engstam Phalén, advokat vid Lindahl
Plats: Online via Teams

Observera att seminariet endast är för medlemmar i Compliance Forum. Har du frågor kring ditt medlemskap eller önskar bli medlem så är du välkommen att höra av dig till ts@complianceforum.se