GRC Conference 2024

Välkommen till GRC 2024

GRC Conferencen äger rum den 10 april på Müncenbryggeriet i Stockholm.
Det kommer även att finnas möjlighet att delta dag 2 den 11 april på World Trade Center, Stockholm, som kommer att bestå av workshops med intressant innehåll för dig som jobbar med internrevision, risk och compliance.

Som medlem i Compliance Forum så får du delta till rabatterat pris. Det erbjuds en paketlösning där du kan välja att delta antingen:

• Dag 1 (10 april)
• Dag 1 och 2 (10 & 11 april)
• Dag 2 (11 april)