DPO och compliancerollen

Compliancerollen och dataskyddsombudets upp[1]gifter har många likheter, men det är trots allt olika roller.
Vid mötet kommer Fred Elsheim, Global DPO i DNB Bank ASA och Linda Verschueren, Compliance officer och DPO i ATG (AB Trav och Galopp) att diskutera frågor knutna till utmaningar som rör skillnader och likheter om hur DPO-funktionen utövas och vad det innebär för organisering, rådgivning, rapportering, kontroll och informationsdelning m.m.

Information
Datum: 16 november
Tid: 08.30 – 10.00
Plats: Online via Teams

Observera att mötet endast är för medlemmar i Compliance Forum. Har du frågor kring ditt medlemskap eller önskar bli medlem så är du välkommen att höra av dig till ts@complianceforum.se