Intressekonflikter – reglerna och några exempel från Finansinspektionens praxis på hur de har tillämpats, 2023

Välkommen till ett medlemsmöte om intressekonflikter. Hur kan man arbeta för att upptäcka och hantera intressekonflikter i den egna organisationen på ett tidigt stadium? Johan Lycke, rådgivare och compliance officer i Juristfirman Johan Lycke AB, går igenom reglerna och några exempel från Finansinspektionens praxis på hur de har tillämpats.

Johan Lycke har arbetat inom finanssektorn som jurist och compliance sedan slutet av 1990-talet, och har varit sekreterare i ett antal utredningar på värdepappersområdet (MiFID, MAR mm). Bedriver sedan 2018 verksamhet i egen regi som rådgivare och compliance officer för finansiella företag.

Talare;

Johan Lycke
Rådgivare och compliance officer
Juristfirman Johan Lycke AB

Information
Datum: 8 november
Tid: 08.00 – 09.30
Plats: Online via Teams

Observera att mötet endast är för medlemmar i Compliance Forum. Har du frågor kring ditt medlemskap eller önskar bli medlem så är du välkommen att höra av dig till ts@complianceforum.se