Telenor tar sin samhällsroll
på allvar med avdelning för
ansvarsfulla affärer

Sedan två år tillbaka har telekomjätten Telenor samlat sitt arbete inom compliance, privacy, kvalitet och hållbarhet i en avdelning: Responsible Business Team. Åsa Lenhoff, som leder arbetet, menar att det hennes team gör på alla fyra områden är att skapa trovärdighet. ”Det handlar om att säkerställa att våra kunder uppfattar oss som ett schysst bolag”, säger hon.

Åsa Lenhoff kommer ursprungligen från Karlskrona, men bor idag söder om Stockholm. Efter en avklarad pol. mag. vid Lunds universitet fick hon jobb på ett konsultföretag i Stockholm där hon jobbade med bland annat riskanalys, utbildning och rådgivning. Efter ett par år bytte hon arbetsgivare till Price Waterhouse Cooper, men fortsatte arbeta med compliancefrågor. 2017 rekryterades hon till Telenor som Head of Compliance, men sedan ett par år tillbaka är hon chef för Telenors Responsible Business Team och dessutom Hållbarhetschef.
– Vi har valt att samla företagets arbete med compliance, privacy, kvalitet och hållbarhet i en avdelning och det har vi gjort för att det är frågor som handlar mycket om reglering och lagstiftning, men också trovärdighet, säger hon.
– Det handlar om att säkerställa att våra kunder uppfattar oss som ett schysst bolag.

Trovärdighet – länken mellan compliance och hållbarhet
Just trovärdighet är ett ord Åsa återkommer till, och det är också det hon använder för att beskriva länken mellan compliance och hållbarhet.
– Målsättningen med vårt arbete är att säkerställa förtroende för Telenor, och då ingår givetvis att se till att vi följer befintlig lagstiftning, men också att vi uppvisar en god etisk och moralisk kompass. Vi vill vara en ansvarsfull samhällsaktör och det är frågor kopplade till det som min avdelning ansvarar för.
– Samtidigt kan inte vi sitta och driva fina CSR-projekt långt från övriga verksamheten, utan en stor del av vår uppgift är att påverka, utbilda och stötta företaget i de här frågorna, understryker Åsa.

Nyttan av samhällsprojekt är inte alltid mätbar i kronor och ören, men Åsa beskriver en vardag där de fyra områden som ligger under hennes mandat har fått en allt större betydelse, både tack vare deras interna arbete, men också externa faktorer.
– Vi ser att det här är viktiga frågor för våra kunder och samarbetspartners, kanske framförallt våra företagskunder. De utmanar oss jättemycket i de här frågorna och det driver på vår egen utveckling. Då får vi affärskopplingen helt naturligt.

Kan bli bättre på att berätta om verksamheten
Telekombranschen har historiskt sett kanske inte rykte om sig att inta en tydlig roll som samhällsförbättrare, men Åsa Lenhoff menar att man kanske rentav fått för lite cred för en del av det arbete man gjort å samhällets vägnar.
– Våra coretjänster är egentligen ren samhällsnytta, säger hon. Vi moderniserar och bygger ut 5G-nätverk, kopplar upp privatpersoner och företag vilket skapar förutsättningar för vårt samhälle att utvecklas, men det tar många bara för givet. Där har vi kanske varit för dåliga på att berätta om vad vi gör och vilka värden det skapar.

Vill bidra till en hållbar värld
Samtidigt driver Telenor ett antal initiativ där tonvikten ligger på social och ekologisk hållbarhet.
– Vi tillhandahåller internet, som ju är fantastiskt, men det kommer också med risker och faror för barn och unga. Därför har vi startat Nätprat, ett projekt som syftar till att öka dialogen mellan barn och vuxna om vad som händer på nätet. Studier visar att barn gärna vill prata med vuxna om vad de upplever på nätet, men att vuxna många gånger inte vet hur de ska skapa denna dialog med barnen. Det kan handla om okunskap, oförmåga eller rädsla. Så vi har tagit fram olika verktyg och guider för dialog i samband med Rädda Barnen och deras psykologer, berättar Åsa.
– Vi jobbar också med att minska våra utsläpp och klimatkompenserar för de utsläpp vi gör. Klimatkompensationen går till att hjälpa familjer i Indien med biogasenheter som kan bidra till uppvärmning och matlagning till exempel.

Telenor har upprättat en Code of Conduct som ser likadan ut i hela koncernen. Det är ett etiskt dokument som biläggs anställningsavtalet vid varje anställning och ger därmed en vägledning för alla nyanställda i vad arbetsgivaren förväntar sig. En del i Telenors Code of Conduct är information om visselblåsarmöjligheten.
– Vi har en visselblåsarlinje som medarbetare och externa uppmanas använda för att rapportera misstankar om och brott mot våra värderingar, berättar Åsa.
– Vi vill så klart inte att det ska ske såna incidenter, men vi är ett stort företag med många anställda och då händer saker. Då är det viktigt för oss som bolag att våra anställda ska våga rapportera och skapa en sund speak-up-kultur, avslutar Åsa.