Ny rapport:
Endast en fjärdedel
jobbar datadrivet med compliance-frågor

Att hålla koll på globala regelverk och nya risker har blivit allt svårare för compliance-team. Regelverken växer och förändras ständigt, men trots detta är många efterlevnadsprocesser fortfarande manuella. En ny rapport från Dun & Bradstreet visar att endast 23 % använder data för att följa regelverk och 16 % använder data för att upptäcka eventuella otillbörligheter eller bedrägerier.

-Resultatet är förvånande och lite oroande. Med tanke på hur komplext affärslivet är idag blir det svårt att följa regelverk med manuella metoder särskilt som EU nu stärker lagstiftningen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Theodora Papadimitropolou, ansvarig för strategin för risk- och compliance-lösningar på data- och analysföretaget Dun & Bradstreet.

Den årliga penningtvätten beräknas omfatta upp till 1,87 biljoner Euro globalt och motsvarar 2–5 % av global BNP, enligt FN. I mars i år godkände Europaparlamentet strängare regler för att täppa till luckor i kampen mot penningtvätt, finansiering av terrorism och undvikande av sanktioner i EU. Exempelvis definieras verklig huvudman (Ultimate Beneficial Owner, UBO) såsom:

“Beneficial ownership means having 15% plus one share, or voting rights, or other direct or indirect ownership interest, or 5% plus one share in the extractive industry or a company exposed to a higher risk of money laundering or terrorist financing.”

För att följa regelverket och säkerställa att man inte har något samröre med sanktionerade individer, terroristgrupper eller penningtvättare är det viktigt att ha koll på vem som är den verkliga huvudmannen. Detta är ofta en komplicerad hantering som innefattar inhämtning av information från många olika källor. Trots detta sköts hanteringen många gånger manuellt, vilket både är tidsödande och osäkert.

  • Att förlita sig på Google-sökningar och självskattningar är riskfyllt. Dessutom behöver informationen uppdateras kontinuerligt annars riskerar den att snabbt bli föråldrad. Vårt datamoln innehåller information om fler än 500 miljoner företag världen över och vi gör i genomsnitt 5 miljoner uppdaterar dagligen, berättar Theodora.

Om man inte lyckas få ordning och reda på information blir riskbedömningen baserad på lösa grunder. Därför är det viktigt att använda tillförlitliga data från olika källor och att datan kvalitetssäkras.

  • Omfattande data som kombineras med AI-baserade automationslösningar för efterlevnad är ett kraftfullt hjälpmedel för compliance-teamen att bevara företagets stabilitet, kontinuitet och rykte. Det förvandlar compliance-funktionen från ett kostnadscenter till att bli verkligt affärsvärdeskapande för företaget.

Metodik
Rapporten baserar sig på en undersökning bland 3396 företagsledare från 18 länder (inklusive Sverige). Undersökningsbolaget Censuswide genomförde undersökningen i oktober 2022 för Dun & Bradstreets och tillfrågade 3 396 företagsledare i 18 länder och på 19 marknader. De länder som ingick var: Storbritannien, USA, Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Ungern, Indien, Kina, Hongkong och Taiwan.

Undersökningen finns även segmenterad enligt följande branschkategorier:
arkitektur, teknik & bygg, konst & kultur, utbildning, hälso- & sjukvård, HR, IT & telekom, juridik, tillverkning & försörjning, detaljhandel, restaurang & fritid, försäljning, media & marknadsföring, resor och transporter, finans & redovisning, produktion.