Svensk Värdepappersmarknad söker Jurist

Svensk Värdepappersmarknad söker en jurist som är intresserad av värdepappersmarknaden till föreningens kansli på Blasieholmen.

Föreningens kansli består i dagsläget av 10 medarbetare av vilka en av föreningens tre jurister under våren går vidare i karriären.

Föreningens jurister och övriga experter följer och informerar våra medlemmar om regelutvecklingen i Sverige och inom EU, leder arbetsgrupper, besvarar konsultationer och gör rättsutredningar, samt deltar i föreningens påverkansarbete gentemot svenska och europeiska beslutsfattare och myndigheter.

Som jurist hos föreningen får man möjlighet att arbeta med stora och små frågor i en spännande miljö tillsammans med engagerade och drivna kollegor. Arbetet ger möjlighet att vara en ”spindel i nätet” och skapa stora kontaktytor i såväl en svensk som en internationell kontext.

Vilka specifika områden föreningens nya jurist får ansvar för kommer delvis att bero på vederbörandes kunskaper, intressen och tidigare erfarenheter. I dagsläget ser vi framför oss att föreningens nya jurist kan komma att delta i föreningens arbete med frågor relaterade till bland annat aktie- och derivatmarknaden, compliance, marknadsmissbruk samt penningtvätt.

Svensk Värdepappersmarknad samarbetar i den här rekryteringen med SJR Executive Search, som kommer att gå igenom ansökningarna löpande med målet att börja intervjua kandidater i mars/april 2023.

Kontakter hos SJR Executive Search för diskussion och frågor är Hendrik Dahlgren, Seniorkonsult 070- 471 59 03 eller William Lindbom, Researchkonsult 073-383 55 99

Läs mer