Hantering av visselblåsarärenden och arbetsrättsliga aspekter, 2023

För finansiella företag och andra bolag finns tydliga krav på att inrätta en visselblåsarfunktion och hantera anmälningar, både i specifika sektorslagstiftningar samt i och med den nya visselblåsarlagen som träffar alla företag med 50 eller fler anställda.

Som Compliance har man i regel en god uppfattning om regulatoriska krav och etiska standarder men ibland kan man behöva vägledning hur man ska hantera en anmälan i praktiken och hur man säkerställer att man beaktar arbetsrättsliga och andra viktiga aspekter.

Petter Wenehult advokat/partner är på Elmzells advokatbyrå, som är specialiserad på arbetsrätt, kommer diskutera och ge viktiga tips på hantering av visselblåsarärenden i praktiken och hur man navigerar de arbetsrättsliga perspektiven.

På mötet kommer Petter bland annat gå igenom följande:
– Praktiska tips vid hantering av en utredning av ett visselblåsarärende
– Viktiga arbetsrättsliga aspekter att beakta
– Anonyma anmälningar mot enskild person – utmaningar
– När ska man involvera arbetsrättslig kompetens/HR
– Bevisinsamling
– Polisanmälan eller annan extern rapportering
– Fallgropar och faror

Petter Wenehult
Partner / Advokat, ELMZELL Advokatbyrå

Datum: 23 februari
Tid: 08.30 – 10.00
Talare: Petter Wenehult, Partner / Advokat, ELMZELL Advokatbyrå
Plats: Online via teams

Observera att seminariet endast är för medlemmar i Compliance Forum. Har du frågor kring ditt medlemskap eller önskar bli medlem så är du välkommen att höra av dig till ts@complianceforum.se