Seminarium om e-krona

Riksbanken ger en statusrapport från det ekonomiska analysarbetet som genomförts och arbetet med att testa en möjlig lösning för e-krona i en testmiljö (pilot). 

Innehållet 
Riksbanken informerar om arbetet med den ekonomiska analysen kring en e-krona avseende utformning, påverkan på finansiell stabilitet och penningpolitik. Riksbanken kommer också att informera om omfattning av och erfarenheter från arbetet de senaste tre åren med att testa en möjlig lösning för e-krona .

Talare
Reimo Juks – arbetar som rådgivare på Riksbankens avdelning för betalningar och enheten för analys och policy.
Johan Schmalholz arbetar som rådgivare på Riksbankens avdelning för betalningar och enheten för e-krona.

Datum: 26 januari
Tid: Kl. 15.00 – 16:30 (kaffe serveras 14:30)
Plats: Helio Turbine på Grev Turegatan i Stockholm
Arrangör: The IIA Sweden. Kostnadsfritt för medlemmar i Compliance Forum.

Begränsat antal deltagare