Compliance Manager till HSB Riksförbund!

Är du en kommunikativ och lösningsorienterad jurist med erfarenhet av att arbeta inom Compliance? Värdesätter du en ansvarsfull arbetsgivare som sätter fokus på arbetsmiljö och gott ledarskap? Vill du utvecklas tillsammans med ett kompetent och engagerat team?   

Då kan rollen som Compliance Manager på HSB Riksförbund vara något för dig! 

Rollen som Compliance Manager 
HSB är Sveriges ledande bostadskooperation med fastighetsförvaltning och bostadsutveckling som kärnaffär. I rollen som Compliance Manager på HSB Riksförbund kommer du att ha ett helhetsansvar för policyinsamling, riskanalyser, åtgärder, utbildning och implementering. Du kommer även att vara dataskyddsansvarig för HSB Riksförbund. Ett annat spännande och utvecklande uppdrag som kommer att ingå i din roll är att medverka och vara medlem i HSBs gemensamma visselblåsar funktion. I din roll som Compliance Manager kommer du att ingå i avdelningen Juridik och medlem med cirka 17 kollegor och rapportera direkt till chefsjuristen och styrelsen. 

Några av dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara: 

  • Ansvara för HSBs policyinsamling “HSBs ansvar”.  
  • Ingå i HSBs gemensamma visselblåsar funktion. 
  • Dataskyddsansvarig och stötta verksamheten med bland annat e-learning och stödmaterial. 
  • Ge råd och stöd till organisationen för att möjliggöra en god efterlevnad av lagar, regler, interna policys och riktlinjer.  
  • Upprätta och förvalta policyer, riktlinjer, rutiner och andra styrande dokument för vår verksamhet.
  • Inom ramen för ditt ansvarsområde stötta HSB Riksförbunds dotterbolag. 
  • Rapporteringsansvarig direkt till styrelsen.