Informationssäkerhet för Compliance Officers och FIs tillsyn inom IKT-området och cybersäkerhet – 2022

Vi är glada att få bjuda in till medlemsmöte med Anna Idorn, Chief Compliance Officer på Ikano Bank och Magnus Jacobson från Bankföreningen på det högaktuella temat informationssäkerhet och FIs tillsyn inom området. Mötet innefattar två delar och vi ser fram emot interaktiva diskussioner med deltagarna.

Informationssäkerhet för Compliance officers
Det kommer mer och mer regler inom området för Informationssäkerhet och på detta mötet går vi igenom Compliance roll relaterat till detta. Vi resonerar interaktivt kring Compliance roll vs. andra kontrollfunktioner så som Risk Kontroll och Säkerhet.  

Finansinspektionens tillsyn inom IKT-området och cybersäkerhet
FI har den senaste åren bedrivit en mer aktiv tillsyn inom IKT-området och cybersäkerhet. Vi går igenom hur FI har bedrivit undersökningar de senaste året och vilka förväntningar man har kopplat till sina egna föreskrifter på området och EBA:s riktlinjer för hantering av IKT-risker och säkerhetsrisker. Vi blickar också framåt och tittar på de förslag om en ambitionshöjning i tillsynen över cyberrisker som FI lämnat i rapporten ”Förstärkt digital motståndskraft hos företag i den finansiella  sektorn” i maj i år. 

Anna Idorn är nuvarande Chief Compliance Officer på Ikano bank och har en lång bakgrund inom Informationssäkerhet inom finansbranschen.

Magnus Jacobson är Senior Adviser inom cybersäkerhetsområdet på Svenska Bankföreningen och har praktisk erfarenhet från området både från bank och Finansinspektionen.

Information
Datum: 20 oktober
Tid: 08.00 – 09.30
Plats: Online via Teams

Medlemsmötet är endast för medlemmar i Compliance Forum. Har du frågor kring ditt medlemskap eller önskar bli medlem så är du välkommen att höra av dig till ts@complianceforum.se eller ansöka om medlemskap via hemsidan här!