Penningtvättsbrottslagen – straffrättsliga regler om näringspenningtvätt – 2022

Vid detta seminarium presenterar Marie Wallin den straffrättsliga dimensionen av penningtvätt och refererar då även bland annat till sin nya bok vid namn Penningtvätt och straffrätten – en handbok, publicerad av Studentlitteratur. Marie Wallin är jurist och expert inom finansiell brottslighet med en bakgrund som bland annat kammaråklagare inom Åklagarmyndigheten och sakkunnig inom Polismyndigheten.  

De flesta organisationer är eniga om vikten av att motverka och förhindra penningtvätt och många har även god kunskap om de regulatoriska reglerna och vad ett riskbaserat förhållningssätt innebär. Men vad säger de straffrättsliga reglerna om det här med penningtvätt? Vad innebär till exempel brottet näringspenningtvätt? Och hur hänger de straffrättsliga reglerna samman med de civilrättsliga? Dessa och fler frågor kommer Marie Wallin att besvara och diskutera under seminariet. Allt i det större syftet att organisationer ska kunna skapa ännu bättre och mer effektiva motåtgärder i den riskhantering mot penningtvätt som redan görs i dag – både för att inte möjliggöra att penningtvätt av brottsvinster sker i organisationen men också för att minimera riskerna att organisationens medarbetare själva begår penningtvättsbrott tillsammans med de kriminella.

Marie Wallin
Jurist, tidigare kammaråklagare och specialist inom finansiell brottslighet
Rätt Nu AB

Information
Datum: 11 oktober
Tid: 09.00 – 10.30
Plats: Online via Teams
Talare: Marie Wallin

Medlemsmötet är endast för medlemmar i Compliance Forum. Har du frågor kring ditt medlemskap eller önskar bli medlem så är du välkommen att höra av dig till ts@complianceforum.se eller ansöka om medlemskap via hemsidan här!