DORA; Digital Operational Resiliance Act for financial services – 2022

Välkommen till ett medlemsmöte där vi får en genomgång av de sju huvudområden som DORA består av, kravställningen för varje område och en jämförelse med nuvarande regler och praxis.

Vi får också en övergripande genomgång av regelverksutvecklingen för IT och informationssäkerhet samt en förväntad tidslinjen för DORA och de kommande tekniska standards som DORA medför.

DORAs 7 övergripande områden som vi kommer att lägga mest fokus på är:

  • Omfattning och proportionalitetsprincipen
  • Styrnings- och organisationskrav
  • IKT riskhantering
  • IKT-relaterad incidentrapportering
  • Testning av digital operativ motståndskraft
  • Hantering av IKT-tredjepartsrisker
  • Informationsutbyte

Information
Datum: 22 september
Plats: Online via Teams
Tid: 08.00 – 09.30
Talare: Ragnar Malmros, FCG


Medlemsmötet är endast för medlemmar i Compliance Forum. Har du frågor kring ditt medlemskap eller önskar bli medlem så är du välkommen att höra av dig till ts@complianceforum.se eller ansöka om medlemskap via hemsidan här!