Trendspaning på AML-området, 2022

Det är mycket som händer inom AML-området just nu. Exempelvis antog EBA nyligen nya riktlinjer avseende roll och ansvar för AML/CFT Compliance Officer. Riktlinjernas innehåll stämmer inte helt överens med hur Finansinspektionen har definierat roll och ansvar för den svenska motsvarigheten (Centralt Funktionsansvarig), vilket skapar huvudbry.

Hör Viveka Strangert resonera kring vilka slutsatser man kan dra av riktlinjerna och på vilket sätt kan du inspireras av dem i ditt arbete. Ta även chansen att ställa frågor och diskutera med andra medlemmar om hur de har resonerat.

Viveka Strangert
Senior konsult och styrelseledamot

Information
Datum: 13 september
Tid: 08.30 – 09.30
Plats: Online via Teams
Talare: Viveka Strangert, senior konsult och styrelseledamot, med inriktning mot bl.a. AML-området

Medlemsmötet är endast för medlemmar i Compliance Forum. Har du frågor kring ditt medlemskap eller önskar bli medlem så är du välkommen att höra av dig till ts@complianceforum.se eller ansöka om medlemskap via hemsidan här!