Introduktion till Compliance- 2022

Kursen ”Introduktion till Compliance” ger en övergripande introduktion i compliance, metod och praktiska tips och riktar sig därför både till dig inom finansiell sektor och dig som arbetar inom andra branscher såsom spel, läkemedel, corporate compliance m.m.

Syfte: Ge en grundläggande kunskapsbas kring:

– Vad compliance i 1:a och 2:a linjen är och hur sådana roller och funktioner kan organiseras och arbeta, inkl. bas och metod för hur man kan definiera dessa rollers ansvarsområden i olika typer av verksamheter,
– Vad compliancerisk är samt hur man kan göra en compliance risk assessment,
– Uppföljning, monitoriering och rapportering av compliancerisker,
– En översiktlig orientering i de frågor och processer som compliance typiskt sett arbetar med i olika verksamheter (AML, anti-korruption, intressekonflikter, outsourcing, kundskydd, intern styrning och interna regelverk)
– Praktiska tips på hur man lyckas i sitt compliancearbete

Målgrupp: Personer som är nya i någon form av complianceroll eller som arbetar med compliance i ett vidare perspektiv idag och som önskar en allmän och övergripande introduktion till ämnet. De som önskar mer detaljerad info hänvisar vi till certifieringsutbildningen.

Upplägg: Föresläsningsinslag blandas med reflexionsuppgifter och diskussion mellan deltagarna.

Pris: Medlemmar i Compliance Forum: 6 000 kr exkl. moms
Icke medlemmar: 9 000 exkl. moms

Lina Williamsson
Vice Ordförande
Compliance Forum
Fredrik Styrlander
Head of Compliance
Mangold Fondkommision

Information
Datum: 25 oktober
Tid: 09.00 – 16.00. Registrering och kaffe från 08.30. (inkl. lunch)
Plats: Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm
Föreläsare och utbildare: Fredrik Styrlander, Mangold Fondkommission, Lina Williamsson, Compliance Forum