Ny lägesrapport om AML – 2022

Den finansiella sektorn har på några år gjort enorma framsteg i arbetet mot penningtvätt och finansiell brottslighet. Men hur långt har man faktiskt kommit, och vad kan vi förvänta oss framöver? Baserat på anonyma intervjuer med experter vid 10 ledande nordiska banker har FCG tagit fram en lägesrapport, med analys, framåtblickande perspektiv och rekommendationer. 

Några slutsatser: 

  • Penningtvätt är högt prioriterat på styrelsenivå, men det råder brist på kunskap i ämnet.
  • Medan ESG* ökar i betydelse, ser man sällan ett affärsvärde i arbetet mot penningtvätt. 
  • Tilltron till AI är stor, men organisationer befinner sig i limbo mellan ständiga regulatoriska uppdateringar och stora IT-skulder.

21 april presenterar Louise Brown, Director FCG Advisory tillsammans med kollegor rapporten för Compliance Forums medlemmar. 

Rapporten finns att läsa här: FCG Insights Report: AML State of Play

Välkommen med din anmälan!

Louise Brown
Director FCG Advisory

Datum: 21 april
Tid: 09.00 – 10.30
Ämne: Ny lägesrapport om AML
Talare: Louise Brown, Director FCG Advisory tillsammans med kollegor
Plats: Online via Teams

Varmt välkommen!
Styrelsen i Compliance Forum

Medlemsmötet är endast för medlemmar i Compliance Forum. Har du frågor kring ditt medlemskap eller önskar bli medlem så är du välkommen att höra av dig till ts@complianceforum.se eller ansöka om medlemskap via hemsidan här!