Produktstyrningskrav enligt MIFID II och IDD – 2022

Välkommen till ett medlemsmöte om produktstyrning enligt MIFID II och IDD.
Nilofar Loghmani, senior konsult på ZEB, går igenom produktstyrningskraven enligt MIFID II och IDD. Hur ska kraven tillämpas i praktiken och vilka slutsatser kan man dra av fi:s beslut avseende nord fondkommission och exceed?

Nilofar guidar oss genom regelverken och delger oss sina erfarenheter från rollen som konsult och compliance officer.
Det blir tillfälle att ställa frågor och delta i diskussionen om dessa frågor. Du som vill delta i mötet kan formulera dina frågor i förväg och maila dem till csu@complianceforum.se

Välkommen med din anmälan!


Nilofar Loghmani, ZEB

Information
Datum:
26 april
Tid: 08.30 – 10.00
Plats: Online via Teams
Talare: Nilofar Loghmani, ZEB