Rollen som Centralt Funktionsansvarig (CFA) och Särskilt Utsedd Befattningshavare (SUB) – 2022

Centralt Funktionsansvariga (CFA) och Särskilt Utsedda Befattningshavare (SUB) utgör på många sätt nyckelrollerna i ett företags arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Rollerna är vid det här laget väl etablerade men många företag möter utmaningar i fördelning av roller och ansvar, avgräsningar och inte minst i den praktiska uppdelningen av uppgifter och/eller kontrollåtgärder mellan CFA och SUB. Dessutom har EBA (genom sin kommande riktlinje om AML/CTF Compliance Officers) och EU (genom det kommande AML-paketet) aviserat stora regelverksförändringar som kommer att få bäring på dessa roller. Vi kommer därför att prata om CFA och SUBs inbördes förhållanden, utmaningar och lösningar på praktiska utmaningar för innehavare av dessa roller och även spana lite in i framtiden kring vad som komma skall.

Max Krackhardt, Manager, FCG 

Talare: Max Krackhardt, Manager, FCG 

Max har lång erfarenhet av arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism från en lång rad uppdrag som innefattade både operationellt, taktiskt och strategiskt arbete och tillhör FCGs specialiserade AML-team. Max har de senaste åren framförallt befattat sig med AML-specifika frågor kring intern styrning och kontroll, utformande, förbättring och kvantifierandet av allmänna riskbedömningar samt arbete med AML-modeller. Max har även hållit i en lång rad utbildningar på området.

Information
Datum:
10 mars
Tid: 08.00 – 09.30
Plats: Online via Teams
Talare: Max Krackhardt, Manager, FCG