Compliancerollen i UK 2022

Välkommen till ett medlemsmöte om compliancerollen i UK.

Diskussion och samtal om Compliancerollens innehåll med Peter Simai, Head of Compliance and MLRO på PLUM Fintech, ett Londonbaserat bolag som tillhandahåller e-moneytjänster (AISP) och investmentfirm tjänster.
Under mötet behandlas bl.a. följande frågor: Vilka frågor förväntas Compliance arbeta med? Vilka arbetsmetoder förväntas Compliance använda? Hur samarbetar Compliance med andra kontrollfunktioner?

Peter berättar om sina erfarenheter från arbete med Compliance i flera tillståndspliktiga finansiella företag med huvudkontor i London och belyser bl.a. Compliancerollens utveckling under de senaste 10-15 åren.

Det blir tillfälle att ställa frågor och delta i diskussionen om dessa frågor. Du som vill delta i mötet kan formulera dina frågor i förväg och maila dem till csu@complianceforum.se

Välkommen med din anmälan!

Datum: 10 februari
Tid: 16.00 – 17.00
Ämne: Compliancerollen i UK.
Talare: Peter Simai, Head of Compliance and MLRO på PLUM Fintech
Plats: Online via Teams

Varmt välkommen!
Styrelsen i Compliance Forum

Medlemsmötet är endast för medlemmar i Compliance Forum. Har du frågor kring ditt medlemskap eller önskar bli medlem så är du välkommen att höra av dig till ts@complianceforum.se eller ansöka om medlemskap via hemsidan här!