Introduktionskurs till Compliance 2021

Kursen är allmänt hållen för att passa Compliance Officers i olika typer av verksamheter och avsedd för såväl dig som är nyanställd Compliance Officer som dig med några års erfarenhet av arbete med Compliance-frågor i en organisation.

Vi fokuserar mycket på den roll Compliancefunktionen har liksom gränsdragningen mot andra funktioner såsom Riskkontroll, Juridik, Internrevision m.fl. Under kursen behandlar vi bl.a. följande

  • Intern styrning och kontroll, styrelsens och VDs ansvar, de tre försvarslinjerna
  • Compliancefunktionens ansvarsområden, vilka frågor arbetar man med
  • Compliancefunktionens arbetsuppgifter, hur arbetar man
  • Compliancefunktionens organisation
  • Internt regelverk
  • Outsourcing

Pga av rådande situation så är datum ännu inte fastställt då vi önskar kunnas ses fysiskt, men planeras att hållas under tidig vår.

Information
Datum:
TBD
Tid:
Plats: Fysiskt.
Kursledare: Christina Strandman Ullrich, ordförande i Compliance Forum & Lina Williamsson, vice ordförande i Compliance Forum
Kursavgift: 5 000 kr (exkl moms) för medlemmar i Compliance Forum, 10 000 kr (exkl moms) för icke medlemmar