Nominera en eldsjäl till årets GRC profil!

Priset ”Årets GRC-profil” är en utmärkelse till individer som genomfört enastående insatser inom GRC-området. Priset syftar bland annat till att öka förståelsen för GRC och hur GRC funktionerna kan bidra till en effektiv och ändamålsenlig verksamhet.

Priset ”Årets GRC-profil 2022” delas ut under konferensens andra dag
som en separat punkt i programmet.

Vem vill du ska få priset 2022?

Skicka namn och motivering till info@theiia.se Nomineringen är anonym.