Medlemsmöte: En styrelseledamots förväntningar på Compliance 2021

Den 8 oktober har vi glädjen att få lyssna till två styrelseledamöters förväntningar på Compliance vid ett morgonmöte via Teams.

Viveka Strangert och Sina Mostafavi delar med sig av sina tankar och erfarenheter från styrelserummet kring förväntningar på compliancefunktionens roll, rapportering och uppföljning. Både Viveka och Sina har erfarenhet från operativt compliance- och riskarbete och sitter idag i flera olika styrelser där de har fokus på dessa frågor.  

Du som redan nu har frågor till Viveka och Sina är välkommen att maila in dem till lw@complianceforum.se så ser vi till att de behandlas under mötet.

Välkommen med din anmälan. 

Talare

Sina Mostafvi

Sina Mostafavi är har en delad fil kand. i national- & företagsekonom från Stockholms Universitet. Han har b la varit CRO för Alfred Berg koncernen samt VD på fondbolaget Aktie-Ansvar. Sedan dec 2019 driver han eget inom bolagsstyrning där han hjälper finansiella institut inom GRC, finansiell brottslighet samt VD/ledningsutvärdering. Han är, vidare, oberoende extern ordförande och ledamot i finansiella institut, däribland inom Söderberg & Partners koncernen och Roslagens Sparbank. 

Viveka Strangert

Viveka Strangert är jurist och har en master i besluts- risk och policyanalys. Efter att ha arbetat 20 år i olika ledande befattningar inom finansiell sektor är hon nu en oberoende konsult, verksam främst inom områdena intern styrning och kontroll, compliancemetodik och anti-penningtvätt/terrorfinansiering. Hon är även styrelseledamot i flera finansiella företag, bl.a. Ikano Bank och Loomis Sverige AB.

Datum: 8 oktober
Tid: 08.30 – 10.30
Talare:
Plats: Online via Teams

Varmt välkommen!
Styrelsen i Compliance Forum

Medlemsmötet är endast för medlemmar i Compliance Forum. Har du frågor kring ditt medlemskap eller önskar bli medlem så är du välkommen att höra av dig till ts@complianceforum.se eller ansöka om medlemskap via hemsidan här!