Externt: Onlinekurs i Intern styrning och kontroll 2021

Kursen vänder sig både till internrevisorer och externrevisorer, controllers, compliance officers, affärsrådgivare och andra funktioner som vill lära sig att utvärdera styrning och kontroll inom sin organisationer. Den består av både föreläsningar och gruppövningar med praktikfall.

Du som är medlem i Compliance Forum har möjlighet att delta till medlemspris!

Läs mer på The IIA´s hemsida.