Penningtvättsutredningen 2021

Välkommen till digitalt medlemsmöte om penningtvättsutredningen med Sara Ekstrand, jurist på Svenska Bankföreningen.

Sara kommer att berätta om det arbete och analyser som den särskilde utredaren haft i uppdrag att utföra avseende vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Utredningen kommer att redovisas den 31 maj.

Utredarens uppdrag har varit att analysera:

  • förutsättningarna för Finansinspektionen att effektivt utöva tillsyn på området för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
  • förutsättningarna för banker och andra kreditinstitut, samt för Finanspolisen och andra brottsbekämpande myndigheter, att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet former för informationsdelning mellan institut och myndigheter,
  • om den befintliga tillsynsstrukturen på området är tillräckligt ändamålsenlig, och
  • lämna de förslag till författningsändringar som krävs.
Sara Ekstrand, jurist penningtvätt och compliance
Svenska Bankföreningen

Datum: 17 juni
Tid: 08.30 – 10.00
Ämne: Penningtvättsutredningen
Talare: Sara Ekstrand, Penningtvätt och compliance på Svenska Bankföreningen
Plats: Online via Teams

Varmt välkommen!
Styrelsen i Compliance Forum

Medlemsmötet är endast för medlemmar i Compliance Forum. Har du frågor kring ditt medlemskap eller önskar bli medlem så är du välkommen att höra av dig till ts@complianceforum.se eller ansöka om medlemskap via hemsidan här!