EBAs arbetsprogram och Finansinspektionens PM om Prioriterade områden för 2021

Välkommen till ett medlemsmöte med Karin Lundberg och Erik Blommé från Finansinspektionen.

Hur planerar EBA (European Banking Authority) och Finansinspektionen tillsynsarbetet under 2021, särskilt avseende AML och intern styrning och kontroll?

Karin och Erik från Finansinspektionen går igenom;

1) EBAs arbetsprogram för 2021 med koncentration på några av de viktigaste delarna i detta program såsom hur man förhindrar penningtvätt och hur man skapar en kultur med en bra intern styrning och kontroll samt

2) FIs PM om Prioriterade områden för 2021, särskilt AML-frågorna, hur FI nu arbetar med dessa frågor, planerade aktiviteter och vilka förväntningar man har på de svenska företagen under tillsyn.

Talare

Karin Lundberg
Chef för FI:s verksamhetsområde Bank och ledamot i Europeiska Bankmyndighetens (EBA) förvaltningsstyrelse
Erik Blommé
Biträdande avdelningschef för tillsynsfrågor inom penningtvätt, Finansinspektionen

På mötet är också Magnus Eriksson, avdelningschef för Finansiella risker på Bankområdet, som finns där för att svara på frågor.

Datum: 21 april
Tid: 08.30 – 10.00
Talare:
Karin Lundberg, Chef för FI:s verksamhetsområde Bank och ledamot i Europeiska Bankmyndighetens (EBA) förvaltningsstyrelse och
Erik Blommé, Biträdande avdelningschef för tillsynsfrågor inom penningtvätt, Finansinspektionen
Magnus Eriksson, avdelningschef för Finansiella risker på Bankområdet, är med och svara på frågor.
Plats: Online via Teams

Varmt välkommen!
Styrelsen i Compliance Forum

Medlemsmötet är endast för medlemmar i Compliance Forum. Har du frågor kring ditt medlemskap eller önskar bli medlem så är du välkommen att höra av dig till ts@complianceforum.se eller ansöka om medlemskap via hemsidan här!