Externt: Kurs i Intern styrning och kontroll 2021

Som medlem i Compliance Forum får du delta i kursen intern styrning och kontroll till medlemspris.

Denna kurs ger dig en stabil grund för att följa de alltmer växande kraven på intern styrning och kontroll som gäller inom moderna organisationer. Du får en praktisk insikt i att som internrevisor, externrevisor, controller eller rådgivare förstå den nytta som du kan tillföra i ditt företag eller organisation. Kursen baseras på och ger dig grunderna i COSO:s ramverk, den mest spridda standarden för intern styrning och kontroll.

Kursinnehållet i Intern styrning och kontroll har skruvats upp för att utrusta dig med rätt kompetens och verktyg inför de alltmer växande kraven på styrning och kontroll inom moderna organisationer. Innehållet har uppdaterats och anpassats till ett digitalt genomförande, nya exempel och övningar har lagts till, och fler gästföreläsare kommer att bistå våra erfarna lärare och dela med sig av sina erfarenheter

Datum: 8-10 mars februari
Arrangör: IIA Sweden