Hur kan vi möta complianceutmaningar med digitala medel? 2021

Välkommen till ett morgonmöte med två presentationer av digitala verktyg som kan underlätta vardagen för Compliance Officers

Linda Lundin, Director Nordics på Bright, som arbetar med metoduppdateringar och implementation av digitala verktyg hos internrevisionsfunktioner samt hos compliancefunktionen på en av Europas största banker, berättar om vad man kan effektivisera digitalt, t.ex.:

  • Riskbedömning, flerårsplanering och samordning med andra GRC-funktioner
  • Automatisk rapportering och standardiserade arbetsprogram
  • Effektiv uppföljning och kommunikation med första linjen
  • Data-analys på ett enkelt sätt med hjälp av Excel

Per Andersson, VD på FCG Reg&Tech Solutions, berättar om RegWatch Stream – ett nytt verktyg för regelbevakning och för att följa med i de regelförändringar som sker i finansbranschen.

RegWatch automatiserar informationsinhämtningen från ett stort antal källor och är flexibelt så att varje användare själv kan välja vilka källor, ämnesområden etc. som man vill följa, samt ett helt nytt sätt att samarbeta och dela informationen.

Linda Lundin,
Director Nordics på Bright
Per Andersson,
VD på FCG Reg&Tech Solutions

Datum: 22 februari
Tid: 08.30 – 10.00
Talare:
Linda Lundin, Director Nordics på Bright Technology & Business Consulting och
Per Andersson, VD på FCG Reg&Tech Solutions
Plats: Online via Teams

Varmt välkommen!
Styrelsen i Compliance Forum

Medlemsmötet är endast för medlemmar i Compliance Forum. Har du frågor kring ditt medlemskap eller önskar bli medlem så är du välkommen att höra av dig till ts@complianceforum.se eller ansöka om medlemskap via hemsidan här!