Medlemsbrev december 2020

Kära medlemmar,

Detta år, 2020, har vi alla påverkats starkt av Coronapandemin. De negativa konsekvenserna är uppenbara – isolering, sjukdom, inställda evenemang på alla plan. Positiva konsekvenser finns också – vi har utvecklat nya sätt att kommunicera och vi värdesätter sociala kontakter på ett nytt sätt.

Compliance Forums verksamhet bygger mycket på att möjliggöra för medlemmarna att nätverka, kommunicera och byta erfarenheter med varandra. Alla våra aktiviteter sedan i mars detta år har genomförts via Teams vilket har fungerat bra. Men vi längtar efter ett möte på riktigt med efterföljande mingel. I nuläget vågar vi inte planera för när detta kan inträffa utan fortsätter att hålla medlemsmöten via Teams en bra bit in på nya året.

Under hösten har vi hållit sex medlemsmöten – kick-off i september samt möten om Hållbarhet, Tjänstepensionsregleringen, Financial Crime, Effektiv kommunikation, Krishantering, Granskning genom kod och kontroll över data i molnet.

Certifiering av Compliance Officers
Höstens certifieringskurs i samarbete med Företagsuniversitetet avslutas under januari nästa år. Därefter, den 9 mars, startar vi en ny kurs med i stort sett samma upplägg. Målgruppen är Compliance Officers i både privata reglerade företag och offentlig verksamhet. Kursens innehåll är praktiskt orienterat – ansvarsområden, arbetsuppgifter, metoder och verktyg, kommunikation. Kursen hålls via Zoom som ger bra möjligheter att samtala och knyta kontakt mellan deltagarna och med kursledarna. Naturligtvis hoppas vi ändå kunna träffas på riktigt vid avslutningen i juni. Talare och examinatorer är kunniga personer med lång erfarenhet inom sina respektive områden. Mer information om utbildningen och en anmälningslänk till vårens certifieringsutbildning finner du här!

Vår hemsida
Vi har under året sett över och uppdaterat föreningens hemsida. Gå gärna in och titta på www.complianceforum.se. Kom ihåg möjligheten att annonsera via hemsidan om din arbetsgivare behöver rekrytera Compliance Officers.

Vårens program
Vårprogrammet är i stora delar klart. Uppdateringar kommer att publiceras löpande på hemsidan, under Program.

Vi börjar som vanligt med en kick-off den 18 januari kl. 16 via Teams med nyheter från Bankföreningen och Fondbolagens förening. Kallelse kommer i vanlig ordning i god tid före mötet.

Den 2 februari håller vi ett medlemsmöte på temat ”Så här gör vi” via Teams med Gent Jansson, SEB, och Isabella Emilie Birkböll, Codan / Trygg Hansa, som talar om Compliancefunktionens ansvarsområden, vilka frågor Compliance arbetar med i deras verksamhet. Utvidgas ansvarsområdet i takt med nya regleringar med ansvar i andra linjen?

Tisdag den 16 mars är det dags för årsmöte i Compliance Forum som också hålls via Teams.

Under första kvartalet avser vi även hålla ett medlemsmöte om Penningtvättsrisker i spelbranschen. Medarbetare inom Compliance i ATG och Nordea diskuterar förhållningssätt och rutiner.

Den årliga GRC konferensen som arrangeras av Internrevisorernas förening i samarbete med Compliance Forum, ISACA och SWERMA är planerad att hållas den 4-5 maj 2021 på Quality Hotel Friends i Solna. Vi håller tummarna för att det ska vara möjligt med fysisk närvaro men får återkomma om detta. Läs mer om GRC konferensen 2021!

Medlemsenkät 2021
Vi vill utveckla Compliance Forums verksamhet och lyssna till era förslag. Vi återkommer i början av nästa år med en enkät där vi ber om era synpunkter och önskemål beträffande Compliance Forums verksamhet.

Slutligen vill vi tacka för all positiv respons från er medlemmar. Det inspirerar oss att fortsätta verksamheten inom Compliance Forum.
Vi önskar er nu alla en skön och avkopplande jul- och nyårshelg samt hälsar er hjärtligt välkomna tillbaka till vårens aktiviteter!

Styrelsen i Compliance Forum