Medlemsmöte ”Så här gör vi” 2021

Compliancefunktionen har många utmaningar. Vi arbetar proaktivt och uppföljande – allt enligt en plan utifrån de resurser vi har och med de viktigaste frågorna vid rätt tillfälle.

Under detta möte får du möjlighet att lyssna till Gent Jansson, Chief Compliance Officer på SEB och Isabella Emelie Birkboll, Scandi CCO and Head of Non-Financial Risk på Codan/Trygg Hansa. Gent och Isabella tar upp följande frågeställningar:

  1. Vilka rättsområden och frågor arbetar Compliancefunktionen med? Är det tydligt uttyckt i Complianceinstruktionen? Begreppet ” regler rörande den tillståndspliktiga verksamheten” är för brett. Compliance som ofta har begränsade resurser måste koncentrera sitt arbete på områden och frågor där förtroendet för verksamheten är extra viktigt. Samtidigt pågår en rättsutveckling där nya områden regleras och ställer krav på en kontrollfunktion i andra linjen, t.ex. GDPR; Hållbarhet och ICT (Information and Communication Technology)
  2. Hantering av intressekonflikter och förebyggande av korruption – Hur arbetar Compliancefunktionen proaktivt och uppföljande med dessa frågor? Är första linjens ansvar för dessa frågor tydligt i interna regelverket?
  3. Andra svårknäckta frågor där ni hittat bra lösningar som underlättar Compliancefunktionens arbete

Datum: 2 februari 2020
Tid: 08.30 – 10.00
Talare: Gent Jansson, Group Compliance Officer på SEB, och Isabella Emilie Birkbøll, Nordic Head of Compliance, Codan Trygg-Hansa
Plats: Online via Teams

Isabella Emelie Birkboll, Scandi CCO and Head of Non-Financial Risk på Codan/Trygg Hansa
Gent Jansson, Chief Compliance Officer på SEB

Varmt välkommen!
Styrelsen i Compliance Forum

Medlemsmötet är endast för medlemmar i Compliance Forum. Har du frågor kring ditt medlemskap eller önskar bli medlem så är du välkommen att höra av dig till ts@complianceforum.se eller ansöka om medlemskap via hemsidan här!