Anmälan öppen; CERTIFIERAD COMPLIANCE OFFICER

FÖR DIG SOM VILL KVALITETSSÄKRA DINA KUNSKAPER I COMPLIANCE.

En välfungerande och proaktiv compliancefunktion är viktigare än någonsin. När riskerna för regelbrott, penningtvätt och korruption blir allt mer uppenbara har regelefterlevnad hamnat i fokus.

Företagsuniversitetet, som är knutet till Kursverksamheten vid Stockholms Universitet, erbjuder tillsammans med branschledande Compliance Forum en utbildning där du som är compliance officer har möjlighet att uppdatera, bygga på och kvalitetssäkra dina kunskaper. Utbildningens föreläsarteam består av landets främsta experter på aktuella regelverk samt välkända namn med lång egen erfarenhet av compliancefunktionens utmaningar och möjligheter.

Därmed får du en utbildning som förenar teoretisk fördjupning med praktiska råd, tips och modeller. 

Utbildningen, som omfattar 7 dagar fördelade på 4 tillfällen, erbjuder möjlighet till certifiering. Utbildningen är också ett tillfälle att vidga sitt nätverk och utbyta erfarenheter och best practices med andra som arbetar med compliance.

Varmt välkommen till en unik utbildning där du har möjlighet att kvalitetssäkra och fördjupa dina kunskaper inom det viktiga området compliance!

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@complianceforum.se eller direkt till:

Christina Strandman Ullrich
Mobil: 076 110 6114
E-mail: csu@complianceforum.se,