Lönekartläggning Compliance Officer är klar

En ny lönestatistik för Compliance Officers är nu färdigställd!
Kartläggningen är framtagen av HR Commitment i samarbete med Compliance Forum.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@complianceforum.se eller direkt till:

Christina Strandman Ullrich
Mobil: 076 110 6114
E-mail: csu@complianceforum.se,