Vice President Ethics & Compliance till Skanska!

Vill du arbeta i ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag? Anser du att frågor inom etik och compliance bör vara en naturlig del av kärverksamheten? Uppfattar du dig själv som en strategisk, kommunikativ och värderingsstyrd ledare?

Då kan den här rollen vara något för dig – varmt välkommen med din ansökan!

Rollen som VP Ethics & Compliance
I rollen som VP Ethics & Compliance ansvarar du tillsammans med ditt team för att säkerställa att Skanskas värderingar genomsyrar alla verksamhetsdelar. I denna roll jobbar du på koncernnivå och är en drivande kraft i att utveckla policies och riktlinjer för Skanskas etiska arbete samt för att implementera utbildningar, workshops och verktyg för att lyckas inom området.

I ditt uppdrag ingår också ansvar för:
·       Code of Conduct och riktlinjer kring anti-korruption
·       Att ärenden kring etik och compliance utreds, hanteras och följs upp
·       Att samordna koncernens arbete runt etik och compliance i nära dialog med de etikansvariga i affärsenheterna
·       Att identifiera KPI:er och sätt att mäta det etiska arbetet
 
Du kommer också vara talesperson för Skanskas etiska arbete internt och externt. 
 
Din bakgrund
För att lyckas i denna roll ser vi att du har juristexamen eller annan relevant akademisk examen samt minst 8 års erfarenhet från en ledande roll, gärna med erfarenhet av att driva projekt/initiativ framåt samt av att utveckla och implementera policys och riktlinjer. Vi ser också gärna att du tidigare haft en roll där du utbildat, rådgivit och stöttat inom etiska frågor på en hög strategisk nivå samt att du har erfarenhet av att arbeta med utredningar av ärenden inom etik och compliance. Du har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska.
 
Din personlighet
Du har mycket god förmåga att kommunicera både internt och externt och du är duktig på att leda och motivera dina medarbetare. Du är noggrann, strukturerad och självgående och har ett proaktivt arbetssätt med god förmåga att bygga relationer både internt och externt. Din förmåga att lösa olika typer av utmaningar är hög, du har hög stresstålighet och kan fatta välgrundade beslut även i pressade situationer. Du har hög integritet och lever som du lär i alla situationer. Du har mycket god förmåga att förmedla och kommunicera Skanskas värderingar på ett pedagogiskt och tydligt sätt i alla typer av situationer.

Vårt erbjudande 
Vi erbjuder en chefsroll centralt i Stockholm med stor frihet och flexibilitet i en global miljö där du, tillsammans med kunniga och passionerade kollegor, bidrar till att bygga ett bättre och grönare samhälle. Du leder ett litet men myckert kompetent expertteam och blir en del av en verksamhet som tar sin utgångspunkt i starka värderingar. Du rapporterar till chefsjuristen för koncernen. Vi ser värdet i att kontinuerligt utveckla vår verksamhet och våra medarbetare och erbjuder dig kompetensutveckling som möter dina och verksamhetens behov.