Löneundersökning

Compliance Forum kommer att tillsammans med HR Commitment utföra en ny löneundersökning hos våra medlemmar.

Målsättningen är att jobba fram undersökningen under sommaren för gå ut till samtliga medlemmar i slutet av augusti. Resultatet planeras sen kunna presenteras under oktober månad.

Vi återkommer med mer information.