Medlemsbrev

Det har varit och är fortfarande en annorlunda vår och försommar. Coronapandemin kom över oss och allt vändes upp och ner, både känslomässigt och planeringsmässigt. Alla har vi fått anpassas oss till ett nytt förhållningssätt, så även Compliance Forum. I skuggan av Corona har vi ändå haft en givande vårtermin där vi kunnat genomföra flera aktiviteter även om det inte riktigt blev som vi först planerade.

Under våren har vi haft sex medlemsmöten och en Introduktionskurs till Compliance samt hållit en Certifieringsutbildning av Compliance Officer tillsammans med Företagsuniversitetet. De första aktiviteterna på terminen kunde vi hålla fysiskt, men sedan har aktiviteterna genomförts på distans vilket har fungerat väldigt bra.

Vid årsmötet skedde förändringar i styrelsen och vi vill än en gång skicka ett stort tack till Helena Sundin, Lisa Edström och Marie Lindstedt för deras insatser i styrelsearbetet under flera år. Vi välkomnar även Susanna Ireby, Rickard Lindgren, Helene Holm och Fredrik Styrlander som nya ledamöter i styrelsen. Christina Strandman Ullrich, ordförande, Lina Williamsson, vice ordförande och Anna Carlberg är också kvar i styrelsen.

Certifiering av Compliance Officers
Den andra kullen Compliance Officers som har gått Certifieringsutbildningen för Compliance Officers under våren examinerades nyligen. Utbildningen är den första av sitt slag i Sverige. Den är praktiskt inriktad och innehåller grundläggande och centrala delar av funktionens ansvar, arbetsuppgifter, roll och ställning i sin organisation.
Några av de områden som kursen täcker är intern styrning och kontroll, åtgärder för att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering samt korruption. Därmed är kursen anpassad för såväl finansiella som icke finansiella företag och andra verksamheter där förtroende från kunder, marknaden och tillsynsmyndigheter är viktigt. Här ingår även offentlig verksamhet.

Kursen har utvidgats och innehåller nu fyra block om två dagar vardera och kommer att hållas den 5-6 oktober, den 5-6 november, den 7-8 december och den 20-21 januari. Kursen avslutas med en examination varefter deltagarna erhåller ett certifikat. Talare och examinatorer är kunniga personer med lång erfarenhet inom sina respektive områden.
Mer information om utbildningen och en anmälningslänk finner du här!

Höstens program
Höstprogrammet är i stora delar klart. Uppdateringar kommer att publiceras löpande på hemsidan, under Program. Vi börjar som vanligt med en kick off under sista veckan i augusti med nyheter från branschföreningarna. Vi hoppas kunna hålla mötet och ses i verkligheten. Värd för denna kväll är Svenska Handelsbanken. Kallelse kommer i vanlig ordning i god tid före mötet.

Vi vill även påminna om den planerade GRC konferensen den 14-15 oktober. Early Bird rabatt gäller för anmälningar senast den 18 juni. Om konferensen inte blir av på grund av covid-19 betalas deltagaravgiften tillbaka. Läs mer på hemsidan för GRC!

Varmt TACK
Slutligen vill vi tacka för all positiv respons från er medlemmar. Det inspirerar oss att fortsätta verksamheten inom Compliance Forum. Vi önskar er nu alla en skön och avkopplande sommar samt hälsar er hjärtligt välkomna tillbaka till höstens aktiviteter!