Introduktionskursen i Compliance erbjuds nu online

Compliance Forum erbjuder nu Introduktionskursen i Compliance online.

Kursen är avsedd såväl för dig som är nyanställd Compliance Officer som dig med några års erfarenhet av arbete med Compliancefrågor i en organisation. Det är en kurs som är allmänt hållen för att passa Compliance Officers i olika typer av verksamheter.

Vi fokuserar mycket på den roll Compliancefunktionen har liksom gränsdragningen mot andra funktioner såsom Riskkontroll, Juridik, Internrevision m.fl. Under kursen behandlar vi bl.a. följande

  • Intern styrning och kontroll, styrelsens och VDs ansvar, de tre försvarslinjerna
  • Compliancefunktionens ansvarsområden, vilka frågor arbetar man med
  • Compliancefunktionens arbetsuppgifter, hur arbetar man
  • Compliancefunktionens organisation
  • Internt regelverk
  • Outsourcing