Vi välkomnar våra nya styrelseledamöter

Compliance Forums årsmöte hölls den 28 april och stämman avlöpte som planerat i enlighet med förslagen i den utskickade kallelsen. Drygt 30 medlemmar kopplade upp sig till mötet via videolänk och vi tackar alla deltog!

En ny styrelse valdes – styrelsen består nu av Christina Strandman Ullrich, ordförande, Lina Williamsson, vice ordförande, Anna Carlberg, Fredrik Styrlander, Helene Holm, Rickard Lindgren och Susanna Ireby.

Ett stort och varmt tack framfördes till avgående styrelseledamöterna Marie Lindstedt, Lisa Edström och Helena Sundin för allt de bidragit med genom åren i styrelsen för Compliance Forum.

Här följer en presentation av våra nya styrelseledamöter:

Fredrik Styrlander, Head of Compliance Mangold Fondkommission
Jag är Head of Compliance på Mangold Fondkommission och har en bakgrund från Finansinspektionen.
I min roll på Mangold arbetar jag mot ett stort antal regelområden men fokus ligger främst på Mifid II (kundskydd, intressekonflikter, best execution), AML och Marknadsmissbruksförordningen.
Privat bor jag på Lidingö med min familj (fru och två barn) och tycker allra bäst om att laga mat, spela klassiskt piano och resa till vindistrikt (en rest från ett tidigare liv som sommelier).

Helene Holm, Advokat Next Advokater
Helene Holm är delägare på Next Advokater och jobbar med Compliance och andra regulatoriska frågor. Helene är advokat och jurist och har jobbat med compliance och regulatoriska frågor sedan 2009 som bolagsjurist, som complianceansvarig och nu senast som advokat. Helene har varit på Next sedan 2017 och dessförinnan på kreditmarknadsbolag (Amfa Finans), försäkringsbolag (Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti) och värdepappersbolag (PRI Stiftelsetjänst). Helene Jobbar med de flesta typer av tillståndspliktiga institut, med såväl näringsrättsliga frågor, konsumentfrågor som GDPR och penningtvätt. En stor del av arbetet är riktat mot mindre och medelstora tillståndspliktiga institut.

Rickard Lindgren, DNB Bank ASA, filial Sverige
Rickard Lindgren jobbar som Compliance officer på DNB Bank ASA, filial i Sverige sedan 2014. Rickard är jurist och har jobbat med finansiell juridik och regelverksfrågor sedan 1999, då han började på Finansinspektionen som jurist på värdepappersmarknadsavdelningen. Efter Finansinspektionen började Rickard på Aragon Fondkommission som strax därefter blev Kaupthing Bank Sverige och sedan Ålandsbanken, därefter arbetade Rickard på RBS’ filial i Stockholm innan han kom till DNB. Rickard arbetar med de flesta förekommande compliancefrågorna, men med en viss tyngpunkt på penningtvätt och GDPR.

Susanna Ireby, Senior Compliance Officer Trygg-Hansa
Jag har varit medlem i Compliance Forum sedan 2010 och jag har arbetat med compliancefrågor i olika roller i 15 år. Först i värdepappersbolag och inom försäkringsförmedling, senare inom en mindre bank och nu på försäkringsbolag. Bredden av regulatoriska frågor intresserar mig och gör att jag tycker att rollen som Compliance Officer är så rolig och varierande.
Jag ser verkligen fram emot att få möjligheten att arbete med nätverket Compliance Forum lite mer på djupet. Jag hoppas att min erfarenhet av olika regelverk, bolag och compliancefrågor ska kunna tillföra något i Styrelsearbetet.