Årsmötet digitaliseras

Med hänsyn till det rådande läget, osäkerheten kring Coronaviruset och rekommendationerna för att minska smittorisken ställdes årsmötet den 17 mars in.

Ny kallelse till ett årsmöte i digital form den 28 april kl 16 – 16.30 har gått ut till alla medlemmar.

Har du frågor kontakta oss på ts@complianceforum.se eller csu@complianceforum.se