Årsmötet och medlemsmötet 17 mars framskjutet!

Med hänsyn till det rådande läget och osäkerheten kring Coronaviruset och rekommendationerna om att undvika möten just nu för att minska risken för smittspridning har vi beslutat att skjuta upp både föreningens årsstämma och efterföljande medlemsmöte om Financial Crimes som var planerat till tisdagen den 17 mars kl. 15.00-18.00.

Detta möte är alltså helt inställt tills vidare!

Information om ny tid samt möjlighet att delta på distans om det bedöms lämpligt vid den nya tidpunkten kommer att skickas ut separat. Målsättningen är att genomföra mötena på något sätt senast i slutet av april.

Vi hoppas på förståelse för detta samt att ni alla tar väl hand om er i dessa oroliga tider.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i Compliance Forum