Stadgar

Stadgar för ideella föreningen COMPLIANCE FORUM (organisationsnummer 802448-5859) antagna vid konstituerande årsmöte den 15 september 2009 och med ändringar senast fastställda vid årsmötet 2019.

Stadgar2019.pdf