Integritetspolicy

Här kan du som medlem eller deltagare i Compliance Forums aktiviteter ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och därför är vi angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig hanteras på ett tryggt och säkert sätt samt i enlighet med gällande dataskyddsregler.

Se aktuell integritetspolicy i pdf-filen nedan:

Integritetspolicy-maj-2018.pdf