Bli medlem

Du som är anställd i ett finansiellt företag och arbetar med compliancefrågor är välkommen att ansöka om medlemskap i föreningen COMPLIANCE FORUM.

Medlemskap i Compliance Forum är öppet för personer som är anställda i finansiella eller andra företag, myndigheter och organisationer och som arbetar med företagets egen complianceverksamhet.  

Som medlem är du välkommen att delta i föreningens aktiviteter som består av medlemsmöten, workshops och kurser. Vi behandlar aktuella frågor av gemensamt intresse. Du får också tillfälle att knyta kontakt med kollegor i andra institut.

Medlemmar betalar en årlig avgift för sitt medlemskap. Avgiften består av en medlemsavgift om 500 kr och en serviceavgift om 1.600 kr + moms, totalt 2.500 kr per år. Att delta i medlemsmötena ingår i medlemsavgiften. För work-shops och kurser utgår en kursavgift.

Compliance Forum har inte någon direkt relation till medlemmarnas arbetsgivare. Det förekommer att arbetsgivaren betalar medlemmens avgifter men i förhållande till Compliance Forum är medlemmen personligen ansvarig för att inbetalning sker i rätt tid. 

Vänligen fyll i nedanstående uppgifter och skicka anmälan genom att trycka på SKICKA. Du får därefter en bekräftelse på att du blivit medlem och anvisning om hur medlemsavgiften betalas.

Ideella föreningen Compliance Forum är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakt” längst ner på sidan. 

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om medlemskap eller anmälan till nätverksträffar kommer att behandlas i den omfattning det behövs för administration av medlemskapet eller nätverksträffen. Lämnade personuppgifter i samband med ansökan om medlemskap kan även komma att utgöra underlag för utskick av nyhetsbrev, information om forumets verksamhet och nätverksträffar, eller information som på något sätt anknyter till forumets verksamhet. Utskicken kommer framför allt göras via e-post.

Personuppgifterna sparas så länge du är medlem i Compliance Forum och i enlighet med gällande lagstiftning.

Om du inte vill ta emot nyhetsbrev eller annan information från Compliance Forum kan du skriftligen anmäla detta till föreningen.

Vill du veta om Compliance Forum behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Compliance Forum och att få uppgifter rättade.

Vid frågor vänligen kontakta Lina Williamsson lw@complianceforum.se eller Christina Strandman Ullrich csu@complianceforum.se.