Om oss

Compliance Forums grundare

Idén att skapa ett nätverk för Compliance Officers uppstod när Christina Strandman Ullrich, dåvarande Group Compliance Officer på SEB, och Lina Williamsson, dåvarande advokat på DLA Nordic, fastnade i en praktisk diskussion om Compliance på en konferens i Dublin. Väl hemma bjöd vi in Compliance Officers till en informell träff och fortsatte diskussionen. Det blev fler möten och antalet deltagare strömmade till liksom inläggen i diskussionen. Vi insåg att diskussionsämnena är outtömliga och på den vägen är det…

Christina och Lina håller idag i föreningens verksamhet och utför det operativa arbetet för föreningen.

 

Compliance Forums styrelse

Compliance Forum har en kvalificerad styrelse med representanter från olika delar av den finansiella marknaden. Sedan årsmötet den 15 mars 2016 består styrelsen av:

 

Christina Strandman Ullrich, ordförande

Christina är jur kand i Stockholm, fil kand i Uppsala och assessor vid Svea hovrätt. Under åren 2001 – 2008 var hon Group Compliance Officer i SEB med ansvar för att koordinera och rapportera compliancefrågor inom SEB-koncernen. Dessförinnan arbetade hon under tre år på Finansinspektionen som chef för tillstånds- och rättsenheten inom Kreditmarknadsavdelningen och under sex år på Finansdepartementet som rättssakkunnig på bankenheten. Christina är också sedan många år en van föredragshållare inom Complianceområdet. 2011 publicerade hon boken Compliance – roll, organisation, ansvar, uppgifter (Jure Förlag).

Mobil: 076-1106 114
E-post: csu@complianceforum.se

 

Lina Williamsson, vice ordförande

Lina har arbetat med reglerade företag sedan 2006. Tidigare har hon arbetat som advokat på DLA Nordic och som Group Compliance Director på kreditmarknadsbolaget Klarna AB. Lina har även arbetat som compliance officer på UBS i Sverige och byggt upp Compliancefunktionen på ICA Banken. Hon är tillsammans med Christina Strandman Ullrich initiativtagare till Compliance Forum.

Mobil: 070-833 8979
E-post: lw@complianceforum.se 

 

Helena Sundin, styrelseledamot, Senior Compliance Officer, Svenska Handelsbanken; styrelseledamot i Svenska Fondhandlareföreningen

Helena är jur kand i Uppsala. Helena arbetar sedan 2007 på Nordea Markets Compliance enhet. Under åren 2001 – 2007 var hon Head of WB Compliance i Alfred Berg Fondkommission och ABN AMRO Bank Stockholm filial. Dessförinnan arbetade hon under 1 år som bolagsjurist hos Nordea Kapitalförvaltning och 4 år på Finansinspektionen som jurist på tillstånds- och rättsenheten inom värdepappersmarknadsavdelningen. Helena Sundin är också sedan många år föredragshållare inom Complianceområdet m.m.

Mobil: 070 359 4749   
E-post: hesu06@handelsbanken.se   

 

Lisa Edström, ledamot, Chief Compliance Officer, iZettle AB

Lisa är jur kand från Göteborg. Lisa arbetar sedan 2016 på iZettle som ansvarig för funktionen för regelefterlevnad. Under åren 2009-2016 arbetade Lisa som Compliance Officer på Klarna och under åren 2003-2009 som Legal Counsel och Compliance Officer på GE Capital i Paris. Dessförinnan arbetade hon som jurist på GE Healthcare och på Advokatfirman Vinge samt som föredragande på Kammarrätten i Göteborg.

Mobil: 076 00 196 20  
E-post: lisa.edstrom@izettle.com  

 

Marie Lindstedt, ledamot, Head of Compliance, AB Svensk Exportkredit 

Marie är jur kand från Lund. Marie arbetar sedan 2008 på AB Svensk Exportkredit, SEK, som ansvarig för funktionen för regelefterlevnad. Under åren 1997-2008 var hon Bolagsjurist hos Fischer Partners Fondkommission/Glittnir AB. Dessförinnan arbetade hon sedan 1990 som biträdande aktieägarombudsman hos Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Mobil: 070 736 30 70  
E-post: marie.lindstedt@sek.se

 

Anna W Carlberg, styrelseledamot, Senior Compliance Länsförsäkringar AB, styrelseledamot JRS Asset Mangement AB.

Anna är jur. kand. från Lunds Universitet. Anna arbetar sedan 2015 som Senior Compliance  på Länsförsäkringar AB. Anna har tidigare arbetat som Compliance Officer på Nordnet Bank AB och Nordnet Pensionsförsäkring under tre år, som jurist på Finansinspektionen under åren 1998-2000 och 2006-2012 med frågor bland annat inom försäkring och penningtvätt samt som jurist på Skandia AB under tre år.

Mobil: 076 496 49 51   
E-post: AnnaW.Carlberg@lansforsakringar.se